Licencja TAXI

Jak starać się o licencję na taksówkę?

Osoby, które myślą o pracy w charakterze licencjonowanego taksówkarza muszą mieć świadomość tego, że nie wystarczy im samo posiadanie uprawnień umożliwiających kierowanie pojazdem, a nawet – ukończenie odpowiedniego szkolenia. Jeśli zatem myślimy o wykonywaniu tego zawodu, musimy postarać się o odpowiedni dokument znany jako licencja.

Jak otrzymać licencje?

Licencja jest wydawana nie tylko na określony pojazd, ale również na konkretny teren działania. Jeśli mamy do czynienia z licencją na obszar gminy, podmiotem odpowiedzialnym zarówno za jej wydawanie, jak i za decyzję odmowną, jest wójt, burmistrz albo prezydent miasta. Nieco inaczej przedstawia się sytuacja, gdy interesuje nas licencja na obszar gmin sąsiadujących. Ta może być uzyskana w urzędzie miasta lub urzędzie powiatowym właściwym dla miejsca zamieszkania przyszłego taksówkarza lub dla siedziby firmy, która decyduje się na jego zatrudnienie.

Jak zostać taksówkarzem?

Oczywiście, nie można też zapominać o obowiązku posiadania prawa jazdy kategorii B oraz ukończenia specjalistycznego szkolenia. Prawo mówi o tym, że zawód taksówkarza może być wykonywany jedynie na obszarze, który został wskazany w licencji. Oczywiście, można przewozić klientów również na teren innej gminy, w tej ostatniej jednak nie wolno już oferować swoich usług taksówkarskich.

Usługi taxi

Uzyskanie licencji nie będzie możliwe, jeśli nie złożymy odpowiedniego wniosku na piśmie. Wniosek ten powinien obejmować nie tylko oznaczenie przedsiębiorcy, ale również odpis pochodzący z rejestru przedsiębiorców, kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej oraz określenie, jakiego rodzaju i zakresu ma dotyczyć dokument.

Przed przygotowaniem wniosku warto zresztą skontaktować się z podmiotem wydającym licencję, ułatwi to bowiem skompletowanie niezbędnych w tym celu dokumentów. Oczywiście, poza kwestiami formalnymi, konieczne jest też dołączenie tych dokumentów, które potwierdzają, że spełniamy warunki, które są wymagane od przedsiębiorcy, w tym między innymi zaświadczenie o ukończeniu wymaganego przez prawo szkolenia z zakresu transportu drogowego taksówką.