Poradniki i ciekawostki

Jak zostać taksówkarzem w Warszawie – poradnik

Zawód taksówkarza wymaga uzyskania licencji na taksówkę w danym mieście na terenie całej Polski. Do uzyskania licencji trzeba przejść cały szereg wymagań oraz egzaminów, które w rezultacie dają uprawnienia do prowadzenia taksówki. Nie jest to łatwe, ani szybkie, ale możliwe do zrealizowania. W poniższym tekście przedstawiamy wszystkie etapy jakie trzeba przejść do uzyskania odpowiednich uprawnień

Warunki licencji

O licencję nie może ubiegać się każdy. Przede wszystkim kandydat musi mieć ukończone 21 lat oraz posiadać ważne prawo jazdy kategorii B. Składając wniosek o licencję trzeba też przedstawić zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do uprawiania zawodu kierowcy oraz pozytywne badania psychologiczne, bez których uzyskanie licencji nie jest możliwe. O licencję mogą ubiegać się mężczyźni, ale także kobiety., nie ma tutaj żadnej dyskryminacji płciowej.

Wystarczy spełnić wszystkie wymagania formalno-prawne stawiane przed kandydatem i można uzyskać uprawnienia bez większych problemów. Oprócz wymienionych wcześniej wymagań, przyszły taksówkarz nie może być także karany wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, zdrowiu i życia, wolności seksualnej, bezpieczeństwa w ruchu drogowym, oraz ochronie środowiska. Jakikolwiek wyrok skazujący to podwód do natychmiastowego cofnięcia licencji przez urząd odpowiedzialny za przyznawanie licencji.

Szkolenie drogowe

Zanim uzyskamy licencję trzeba także przejść szkolenie z zakresu transportu drogowego. Istnieje możliwość zwolnienia ze szkolenia, jeśli dana osoba ma udokumentowaną pracę kierowcy przez co najmniej pięć lat. Szkolenie zakończone jest egzaminem organizowanym w WORD, a całe poprzedzające je szkolenie trwa 20 godzin.

Zawód taksówkarz

Obejmuje zakres wiedzy i umiejętności z prawa pracy, prawa miejscowego, przepisów porządkowych, przepisów ruchu drogowego oraz topografii miasta, gdzie będą świadczone usługi.

Pojazd przystosowany do pracy

Po uzyskaniu licencji, cały proces się nie kończy. Teraz jest kolej na odpowiedni samochód i jego wyposażenie.

Samochód jaki będzie służył w przewozie osób, musi spełniać wszystkie wymogi bezpieczeństwa dla pasażera i kierowcy. Oczywiście musi być sprawny i mieć aktualny przegląd techniczny. Można samochód kupić, ale jest także dostępna opcja leasingu, dla osób które nie chcą lub nie mogą zaczynać własnej działalności od dużych kosztów.