Zawód taksówkarz - kompendium wiedzy

Taksówkarz – szkolenia, egzaminy i warunki które trzeba spełnić, aby nim zostać.

Jeśli zastanawiasz się nad rozpoczęciem pracy jako taksówkarz, to należy zapoznać się z szeregiem warunków i wymagań jakie są stawiane przed zdobyciem tego zawodu. Należy przede wszystkim zacząć od rejestracji działalności w odpowiednim urzędzie, bez czego nie można prowadzić własnego biznesu. Oprócz tego trzeba się przygotować na dosyć długa drogę do uzyskania wszystkich pozwoleń i licencji.

Kurs na taksówkarza

Pierwszym ograniczeniem jest na pewno wiek, nie można uczestniczyć w transporcie drogowym przed ukończeniem 21 roku życia. Oczywiście potrzebne jest prawo jazdy kategorii B oraz pięcioletnie doświadczenie jako kierowca, lub też zaświadczenie o ukończeniu specjalnego szkolenia z zakresu transportu i ruchu drogowego. Szkolenie to musi być ukończone zdanym pozytywnie egzaminem. Do tego trzeba przedstawić zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia zawodu kierowcy oraz przejść badania psychologiczne.

Ustawa o transporcie drogowym wyklucza też osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądowym za popełnione przestępstwa umyślne przeciwko życiu i zdrowiu, wolności seksualnej, bezpieczeństwa w komunikacji drogowej oraz wiarygodności dokumentów. Taksówkarza musi też przede wszystkim musi posiadać pojazd lub pojazdy, które są sprawne i bezpieczne dla pasażerów i kierowcy.

Egzamin na taksówkarza

Licencja TAXI

Po spełnieniu tych wszystkich wymagań kolejnym etapem jest zdobycie licencji taksówkarza. Aby ją uzyskać, trzeba ukończyć kurs zakończony egzaminem, który obejmuje wiedzę z zakresu transportu drogowego taksówką. Jeśli ktoś posiada co najmniej pięcioletnie doświadczenie w wykonywaniu pracy kierowcy taksówki osobowej, może być zwolniony z tego obowiązku, pod warunkiem ze przedstawi odpowiednie zaświadczenie z Urzędu Skarbowego. Na kursie przyszły taksówkarz zdobywa wiedzę z przepisów prawa miejscowego, prawa pracy, ruchu drogowego, przepisów BHP oraz topografii miasta, po którym będzie się poruszać.

Ponadto są omawiane uprawnienia policji, transportu drogowego, a także wymagania odnośnie taksometrów i pozostałego wyposażenia samochodowego. Egzamin końcowy odbywa się w ciągu 60 dni od daty złożenia wniosku o jego przeprowadzenie, a w skład komisji wchodzi starosta. Zaświadczenie o ukończeniu kursu należy przedłożyć wraz z innymi dokumentami przy składaniu wniosku o licencję.