Zawód taksówkarz - kompendium wiedzy

Jakie spełnić warunki, aby otrzymać licencję na taksówkę?

 

Taksówkarz musi najpierw założyć działalność gospodarczą oraz może postarać się wcześniej o promesę. Jak wygląda cała droga do zostania taksówkarzem?

Wymagania

Aby zajmować się transportem drogowym, należy skończyć 21 lat, mieć prawo jazdy kt. B i być zdrowym. Oprócz zaświadczenia od lekarza, trzeba posiadać zaświadczenie od psychologa, ukończyć szkolenie z transportu drogowego i udowodnić, że było się kierowcą przez 5 lat. Nie można być osobą karaną. Wymagania to:

posiadanie tytułu prawnego do samochodu sprawnego technicznie

nie bycie skazanym prawomocnym wyrokiem sądu m.in. za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, bezpieczeństwu czy mieniu.

zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z zakresu transportu drogowego taksówką oraz zdaniu egzaminu bądź udowodnienie pięcioletniej praktyki w tym przedmiocie.

brak przeciwwskazań zdrowotnych.

Niezbędne jest otrzymanie licencji, poprzedzone odpowiednim szkoleniem. Konieczna jest też wiedza dotycząca topografii miejscowości, w której będziemy działać. Do tego dochodzi przepisów oraz uprawnień m.in. policji i inspekcji transportu drogowego. Są również przepisy metrologiczne, które są związane z taksometrem i wyposażeniem samochodu, który będzie taksówką. Na zakończenie szkolenia przeprowadzany jest egzamin. Składając wniosek o licencję przedstawia się również zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu.

Licencja

Licencja obowiązuje na określonym terenie, na konkretny pojazd. Prawo do wykonywania zawodu ma się tylko na ściśle określonym terenie, na który licencja została wydana.

Wniosek

We wniosku, który się składa, musi znaleźć się szereg informacji, m.in.: siedziba i adres przedsiębiorstwa, odpis z ewidencji działalności gospodarczej, określenie obszaru działania, liczba samochodów, które posiada wnioskodawca, czas, na który licencji się udziela.

Do wniosku należy dołączyć niezbędne dokumenty.

Urząd może również odebrać licencję z różnych powodów, np. za skazanie prawomocnym wyrokiem.

Po otrzymaniu licencji

Jeżeli nie posiada się samochodu, można kupić auto używane; również z zagranicy. W taksówce musi być taksometr, kasa fiskalna, radio. Inną opcją jest leasing auta.

Trzeba również podjąć decyzję, czy pracuje się samodzielnie, czy dla korporacji. W małych miejscowościach zwykle prowadzi się własną działalność. Pracując dla firmy otrzymuje się z pewnością więcej zleceń.